ZA BLAGO SUVU KOSU

ZA BLAGO SUVU KOSU

Tretmanska baza za blago suvu kosu spremna za mešanje sa čistim pigmentima

PROIZOVDI

HIDRIRAJUĆI ŠAMPON

HIDRIRAJUĆA MASKA